.
.

DOGDANCING

11. března 2012 v 7:55 | M+N |  DOGDANCING
Dogdancing nás s Moodym velice zaujal,cvičíme řadu zábavných triků,nejradši máme cviky s rekvizitami.Triky pobaví jak diváky,tak hlavně nás dva.V dogdancingu..nebo také jinak řečeno v tanci se psem i vystupujeme :)
No a....co že to vlastě je??

Dogdancing vznikl, jako mnoho psích sportů, v Anglii. Přibližně v roce 1990 napadlo dva trenéry a závodníky obedience a agility, že by mohli předvést cviky u nohy z obedience v sestavě na hudbu. Mary Ray pak představení v roce 1992 opakovala s předváděla na Crufts, anglické prestižní výstavě psů. Od té doby Mary Ray pořádala pravidelně předváděčky a další lidé se začali zajímat o novou disciplínu, i když ze začátku to vypadalo jen jako poslušnost prováděna v rytmu hudby. V roce 1995 Donelda Guy tenhle trend změnila, když vymyslela sestavu i s jinými prvky předváděnými samostatně na dálku. První závod se pořádal roku 1996 v Coventry a dodnes to je nejvýznamnější soutěží Anglii (s výjimkou závodů pořádaných při Crufts).
Současně s Anglií se dogdancing začal rozvíjet i v Kanadě a USA, První klub byl založen roku 1992 a od té doby vzniklo několik dalších organizací. Sandra Davies napsala knihy a natočila instruktážní video, aby se se sportem mohli seznámit další lidí po celých Státech. Mary Ray navíc byla zvána na semináře po celém světě, takže se dogdancing rozšířil i v Japonsku nebo Austrálii.
Sport, kde pes pod vedením psovoda provádí cviky v rytmu hudby (alepoň přibližně) má různé názvy. Nejčastější je tanec se psem, ale teď se začíná hodně používat i mnohem přiléhavější dog dancing. V Anglii je zase nejrozšířenější Heelwork to Music, protože sport vznikl z obedience (heelwork - chůze u nohy; obedience - poslušnost). V Americe se spíše používá Musical Freestyle, v Holandsku zase Canine Freestyle... V podstatě to vše je dogdancing.
Co vše může pes v dogdancing předvádět? Pokud cviky neohrožují zdraví psa (psovod se může zranit dle libosti), tak se fantazii meze nekladou. Je povolena celá škála pohybů od chůze u nohy, po otočky, slalom mezi nohama, couvání, podávání pacek, panáčkování, válení sudů, skákání přes ruce nebo nohy psovoda.... Jen pozor, některé cviky jsou pro nedospělého psa s nedovyvinutými klouby nebezpečné (couvání, chůze na zadních, rotování v otočkách nebo sudech, skoky).
Na dogdancingu je krásné to, že není náročný ani na čas, ani na prostor, ani na finance. Člověk nepotřebuje žádné zvláštní pomůcky, stačí cvičit deset minut doma a na procházce a pes se naučí mnoho nových věcí, i když majitel nemá třeba závodní ambice.


Výkonnostní knížka

Každý závodník je povinen před prvním startem získat od pořadatele výkonnostní knížku (VK), do které se mu zapisují ocenění na zkouškách a bodové ohodnocení za umístění na závodě.
Tuto žádost je závodník povinen poslat pořada V případě pozdějšího doručení žádosti o vydání VK může nastat situace, že pořadatel nebude mít VK k dispozici. V tomto případě bude závodníkovi VK zpětně vydána a zaslána na jeho vlastní náklady.
Cena výkonnostní knížky nebo jeho duplikátu je pro člena DDCCR 50 Kč, pro nečlena DDCCR 100 Kč.
Každý závodník je povinnen předložit výkonnostní knížku při každém dalším závodě nebo zkoušce, bez ní mu nebude povolen start.

Ztráta výkonností knížky


V případě ztráty nebo zcizení výkonnostní knížky je její majitel povinen informovat výbor klubu a podat žádost o vystavení duplikátu.
Cena duplikátu je pro člena DDCCR 50 Kč, pro nečlena DDCCR 100 Kč.
Vystavení duplikátu je časově náročnější vzhledem k nutnosti zpětného zapsání vykonaných zkoušek. Nenechávejte tedy tuto záležitost na poslední chvíli.

Co jsou postupové zkoušky

Vedle závodění je možné skládat v Dogdancingu postupové zkoušky, které pořádá Dog Dancing Club Czech Republic. Zkoušky posuzuje klubem vyškolený rozhodcí, v divizi Tanec se psem posuzují zkoušky rozhodčí dva. V každé ze čtyř divizí a každé ze tří úrovní je seznam cviků, které pes musí předvést v časovém limitu stanoveném pro danou zkoušku. Cviky jsou hodnoceny body 0 - 3, přičemž při nesplnění cviku (0 bodůu) nebo nedodržení časového limitu je tým diskvalifikován. Cviky, které nejsou pro danou zkoušku předepsané, nejsou hodnoceny. Zkoušky probíhají také jako vystoupení na hudbu, ale psovod nemusí na zkoušku přijít v kostýmu. Před začátkem zkoušky odevzdá psovod pořadateli hudbu a seznam cviků v pořadí, v jakém je máte do sestavy zařazeny.
Zkoušek první úrovně se smí účastnit psi ve věku 10 měsíců, zkoušek vyšší úrovně se smí účastnit psi staří 12 měsíců.

Jak jsou postupové zkoušky rozděleny a jak se postupuje úrovněmi

Každá ze čtyř divizí má tři úrovně obtížnosti. Každý tým musí nejprve začít v první úrovni a jejím splněním se může dostat do úrovně druhé a pak třetí. V divizích se postupuje nezávisle, pes tedy v jedné divizi muže skládat zkoušku 3. úrovně, ale v další musí opět začít na 1. úrovni.
Podle počtu bodů za jednotlivé cviky tým získává hodnocení dobře, velmi dobře nebo výborně. S hodnocením "dobře" tým splnil zkoušku, ale pokud chce postoupit do další úrovně, musí zkoušku opakovat a získat přinejmenším hodnocení "velmi dobře". S hodnocením "velmi dobře" tým muže na dané úrovni zkoušku opakovat, nebo může postoupit do další úrovně. S hodnocením "výborně" pes musí skládat další zkoušku dané divize pouze na vyšší úrovni, zkoušku na stejné úrovni opakovat nemůže.
Výsledky ze zkoušek jsou zapisovány do výkonnostního průkazu, který získáte na svých prvních zkouškách nebo závodech.

Tituly udílené za postupové zkoušky

Tým může plněním postupových zkoušek získávat tituly Master of Dogdancing (MoD) za splnení všech úrovní jedné divize (MoD A - všechny úrovně Musical Dressage, MoD B - všechny úrovně Heelwork to Music, MoD C - všechny úrovně Freestyle, MoD D - všechny úrovně Tanec se psem) nebo za splnění jedné úrovně ve všech divizích (MoD 1 - všechny divize na první úrovni, MoD 2 - všechny divize na druhé úrovni, MoD 3 - všechny divize na třetí úrovni). Za splnění všech dvanácti zkoušek získá tým navíc titul Champion of Dogdancing (CoD).

DOGDANCING / TANEC SE PSEM - ROZDÍLYDOGDANCING
Dogdancingem se zabývá DOG DANCING CLUB CZECH REPUBLIC, který má své sídlo v Praze. Předsedkyní tohoto klubu je Šimona Drábková.

Tento klub byl zaregistrován u ministerstva vnitra a nyní směřuje jejich snaha k zaregistrování pod Paws n Music Association, což je oficielní anglický klub, který spadá pod Kennel Club. V únoru v Praze strávila několik dní paní Annie Clayton, výkonná předsedkyně a rozhodčí Paws n Music Association a mimo posuzování Dog Dancing Show zde vyškolila první rozhodčí.
Něco o Paws n Music Association
(převzato ze Zpravodaje Dog Dancing Club Czech Republic)
Paws n Music Association byla založena v dubnu roku 2000, jako první klub zaměřený pouze na nový sport - pohybování se na hudbu spolu se psem - dogdancing. Od začátku založení asociace je jejím presidentem Mary Ray.
Paws n Music Association se snaží vytvářet příležitosti pro psovody se zájmem o dogdancing. Umožňuje jim získávat informace a znalosti o výcviku psů ve spojení s hudebním vyjádřením.
Dále jim nabízí možnosti předvádět dogdancing, soutěžit, nebo se prostě jen bavit se svými psy.
Paws n Music Association od svého založení pravidelně organizuje soutěže, přehlídky a Workshopy (tréninkové semináře a setkání) a od ledna roku 2004 je oficielně registrován pod Kennel Clubem. (jako jediný klub zabývající se dogdancingem) Soutěže které Paws n Music Association od roku 2004 pořádá jsou s licencí Kennel Clubu. Soutěže pořádá jednodení i dvoudení na různých místech Anglie. Pravidelně také pořádá Progress Awards Scheme (hodnotící dny), kde uděluje úspěšnám týmům certifikáty se známkou, výborný, velmi dobrý a dobrý. Čtyřikrát ročně vydává pro své členy magazín nabytý informacemi, články a tipy od nejlepších psovodů a trenérů.
Paws n Music Association vždy podporovala větší možnost výběru ve způsobu pohybování se se psem na hudbu (dogdancing) a proto nabídla mimo divize Heelwork to music a Freestyle další dvě divize - Musical Dressage a Dances With Dogs (hudební drezůru a tance se psy). Tito dvě nové divize jsou nyní otevírány na každém závodu, který asociace pořádá.
Paws n Music Association razila cestu tomuto sportu tím, že nabídla příležitosti rozvíjet a uchovávat pravidla a soutěžní řád a dále semináře pro rozhodčí a také soutěže na kterých hospitují začínající rozhodčí.
Paws n Music Association má své členy nejen po celém spojeném království, ale i po celém světě. Pobočka Paws n Music Association je třeba i na Novém Zélandu, tamní klub převzal veškerá pravidla Paws n Music Association včetně Progress Awards. (tak jako DDCCZ)
Divize dogdancingu
(autorka článku: Šimona Drábková)
Název Dogdancing je obecným názvem sportu, který je dále rozdělen na 4 divize. Toto rozdělení vyplynulo z přirozeného vývoje sportu. První rozdělení bylo na 2 divize - Heelwork to music (práce u nohy na hudbu) a Freestyle (volný styl). V loňském roce přibyly další 2 divize, a to Musical Dressage (hudební drezůra) a Dances with Dogs (tance se psy).
Od září tohoto roku (2005) bude dogdancing v České Republice také rozdělen na 4 divize.
Divize A - Musical Dressage (hudební drezůra)
Divize B - Heelwork To Music (práce u nohy do hudby)
Divize C - Freestyle (volný styl)
Divize D - Dances with Dogs (tance se psy)
Stručná charakteristika jednotlivých divizí:
Heelwork to Music by měl být o kráse plynulého rytmického pohybu. Základní pozice psa je u nohy psovoda, a to tak, že se pes snaží udržet své rameno co nejblíže kolena psovoda.
Freestyle je pro psovody, kteří své psy chtějí učit inovativní pohyby a ovládat je na různé vzdálenosti. Choreografie freestylu by měla být příběhem, ne pouhými cviky do hudby.
Musical Dressage je kombinací Heelworku s Freestylovými pohyby. Je zde kladen důraz na přesnou práci psa, pes by měl držet vztyčenou hlavu.
Dances with dogs - psovod předvádí taneční kroky a pes pracuje s jeho nohama, nebo kopíruje taneční pohyb psovoda
Počínaje 9. měsícem letošního roku budou na soutěžích DDCCR otevírány všechny 4 divize. Taktéž na MR v dogdancing, které se uskuteční na přelomu října a listopadu 2005, již budou tyto 4 divize otevřeny. Soutěžící se může přihlásit i do více divizí.

TANEC SE PSEM
Tancem se psem se zabývá KLUB TANCE SE PSEM ČR, který má své sídlo v Blansku. Předsedkyní tohoto klubu je Hana Rajtšlégrová.

Tento klub byl zaregistrován pod Moravskoslezským kynologickým svazem.
Klub Tance se psem České republiky (KTP ČR) vypracoval svůj vlastní soutěžní řád a pravidla, podle kterých mohou zájemci soutěžit na soutěžích pořádaných tímto klubem. Výkony soutěžících hodnotí vždy tříčlenná porota, která uděluje body za umělecký dojem, ochotu psa a provedení povinných prvků. Povinných prvků je celkem pět, a to:

1. Otočka psa kolem své osy na jednu nebo obě strany
2. Obíhání - obcházení handlera psem libovolnými směry
3. Chůze psa u pravé a levé nohy handlera
4. Couvání psa libovolnými směry
5. Tanec na dálku - libovolný prvek ve vzdálenosti min. 3 metry od handlera
Soutěží se v následujících kategoriích:
a) Věkové : mládež, dospělí
b) Výkonnostní : začátečník, pokročilý, elitní
c) Početní : jednotlivci (1 handler + 1 pes),
skupiny (1 handler + více psů, 1 pes + více handlerů,
více handlerů + více psů)

Pořádá následující druhy soutěží:
a) Místní - Klubové
b) Krajské
c) Mistrovství republiky
d) Mezinárodní mistrovství republiky
e) Mistrovství Evropy
f) Mistorvství Světa
SHRNUTÍ
Rozdíly jsou víceméně jasné - každý klub má svá určitá pravidla. Záleží jen na tom, který klub pro Vás bude mít přitažlivější pravidla a kam bude směřovat svou činnost, která by Vám vyhovovala více. Ale jasné je jedno - tancovat s pejskem může naprosto každý a cviky si lze cvičit v podstatě individuálně dle svých představ.
Video dogdancingu:
 

2 lidé ohodnotili tento článek.

Komentáře

1 Eliška Eliška | Web | 11. března 2012 v 8:08 | Reagovat

Ahoj moc pěkný bloček.Jen tak dále..

Nový komentář

Přihlásit se
  Ještě nemáte vlastní web? Můžete si jej zdarma založit na Blog.cz.
 

Aktuální články

Reklama